Age calculator logo Age calculator logo

Các thể loại lời bài hát

Tại đây bạn có thể khám phá danh sách các thể loại bài hát được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi đưa tới người dùng. iCovering phân theo các thể loại theo từng lứa tuổi, sở thích để người dùng dễ dàng tìm kiếm. Theo đó đã tạo ra các danh sách sau: Nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc trịnh, nhạc thiếu nhi, nhạc rap, cách mạng. Đối với lời bài hát nước người, bạn có thể khám phá danh sách như: Nhạc âu mỹ, R&B/Hip Hop/Rap, Pop, Electronica/Dance, Country, nhạc hàn, nhạc hoa, nhật...

Lời bài hát Trữ Tình

Lời bài hát Nhạc Trẻ

Lời bài hát Nhạc Trịnh

Lời bài hát Remix Việt

Lời bài hát Tiền Chiến

Lời bài hát Rap Việt

Lời bài hát Cách Mạng

Lời bài hát Thể Loại Khác

Lời bài hát Rock Việt

Lời bài hát Thiếu Nhi

Lời bài hát Âu Mỹ khác

Lời bài hát R&B/Hip Hop/Rap

Lời bài hát Pop

Lời bài hát Electronica/Dance

Lời bài hát Country

Lời bài hát Nhạc Hàn

Lời bài hát Nhạc Hoa

Lời bài hát Rock

Lời bài hát Nhạc Nhật

Lời bài hát Latin

Copied