Age calculator logo Age calculator logo

Chính sách bảo mật

Google analytics

iCovering sử dụng Google Analytics để theo dõi việc sử dụng trang web nhằm cải thiện chất lượng của các trang. Google Analytics chỉ cung cấp dữ liệu thống kê để quản lý trang web. Google Analytics sử dụng cookie
Xem tại đây: Google Analytics cookie usageGoogle privacy policy.

Google Adsense

iCovering sử dụng Google Adsense để hiển thị quảng cáo.
Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của người dùng vào trang web của bạn hoặc các trang web khác.
Việc Google sử dụng cookie quảng cáo cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho người dùng của bạn dựa trên lượt truy cập của họ vào các trang web của bạn và / hoặc các trang web khác trên Internet.
Người dùng có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập Ads Settings và www.aboutads.info.
Adsense serves non-personalized ads to EEA uses.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn sử dụng webiste của chúng tôi phải tuân theo các chính sách này.

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.