Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Giã Bạn

Thể loại: Trữ Tình

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Giã Bạn - Thu Hiền

Còn duyên là duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên là duyên
Đi sớm về trưa mặc lòng
Người còn không đây
Tôi vẫn ở không
Đây em chửa có chồng
Ðây tôi chửa có ai
Tích tích tịch tình tinh
À hội hà, hừ hội hừ là hư hội hừ.

Còn duyên là duyên
Ngồi gốc cây thông
Hết duyên là duyên ngồi gốc
Gốc cây hồng
Là hồng nhặt hoa
Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà
Cho thầy là thầy mẹ
Biết để đuốc hoa đuốc hoa định ngày
Tích tích tịch tình tinh
À hội hà, hừ hội hừ là hư hội hừ.

Còn duyên là duyên
Buôn nụ bán hoa
Hết duyên là duyên
Ngồi gốc cây đa đợi chờ
Ðừng thấy tôi lắm bạn mà ngờ
Tuy rằng là tôi lắm bạn
Nhưng vẫn chờ là chờ người ngoan
Tích tích tịch tình tinh
À hội hà, hừ hội hừ là hư hội hừ.

Người ơi người ở đừng về
Người ơi người ở em về
Người về tôi vẫn í i đây
Có mấy trông theo ớ trông theo là trông í ơ nước
Bây giờ là như nước chảy mà này cũng có trông bèo
Trông bèo là bèo trôi.

Người ơi người ở đừng về
Em về về em bắt í i ì i
Có mấy nong tằm
Đôi bên là bên song đôi vạt áo
Mà này cũng có a ướt đầm
Ướt đầm như mưa.

Người ơi người ở em về
Người về tôi dặn í i ì i này
Có mấy câu tái ngộ thôi
Yêu em là em mong ai xin chớ
Mà này cũng có a đứng ngồi đứng ngồi với ai
Người ơi người ở em về.

Lời bài hát cùng thể loại Trữ Tình

Copied