Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Dạ Cổ Hoài Lang

Thể loại: Trữ Tình

Ca sĩ thể hiện: Hoàng Thanh

Lời bài hát

Bài hát: Dạ Cổ Hoài Lang - Hoàng Thanh

Từ là từ phú tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a.

Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng
phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn
như đá vọng phu
Vọng phu vọng
luống trong tin chàng
Sao nỡ phủ phàng

Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm
luống những sầu tây.
Bao thủa đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm lạt phai í a.

Nguyện nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a.

Lời bài hát cùng thể loại Trữ Tình

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.