Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Hoàng Phi Hồng

Thể loại: Tui Hát

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát


Thù xưa thề quyết không hề phai
nhè ta mà chúng mày bộp tai
dẫu mặt chai quyết tâm ta báo thù
ta chấp nhận vô tù không chấp nhận bị hù
thù hận ráng luyện quyền mà phục thù


từ bỏ chuyện phòng the từ bỏ luôn bạn bè
ta quyết vào rừng sâu cho chúng mày hộc máu
nào võ sơn đông là võ bên hồng kông
nào môn thiếu lâm siêu tầm
cùng luyện thêm võ tự do
đói no quyết không lo dù muc thây cũng đem thân này phục thù
chêt vinh còn hơn chúng rẻ khinh


giờ nội công đã đầy quyết đem thân này tìm chúng bay
mà vặn chân bẻ tay cầm lưỡi lam ta mai ma cắt gân tui bay
dẫu có được đầu thai bay cung thàng lại cai

gươm giáo nai nịt mau ta quyêt tâm từ lâu
bay chẳng con sợi râu

kjmtetua%kukt3nung
mọi chi tiết xyn liên hệ
fff_2244@yahoo.com
nh0kkut3c0p0t3np3_love@yahoo.com

Lời bài hát cùng thể loại Tui Hát

Copied