Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Trống Cơm (Remix)

Thể loại: Remix Việt

Ca sĩ thể hiện: AC&M

Lời bài hát

Thằng Bờm có cái trống cơm khen ai khéo vỗ ô mấy bông mà nên bông ô mấy bông mà nên

bông. một bầy tan tình con xít một bấy tan tình con xít ô mấy lội lội lội sông ô mấy đi tìm em nhớ

thương ai . ồ con mắt ồ mấy liềm diêm đôi con mắt ồ mấy liềm diêm một bầy tan tình con

nhện , ôôôô mấy ô ai nay giăng tơ giăng tơ ai mấy đi tìm em nhớ thương ai duyện nợ khách

đã an bài duyên nợ khách đã an bài .

Lời bài hát cùng thể loại Remix Việt

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.