Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Trống Cơm (Remix)

Thể loại: Remix Việt

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Thằng Bờm có cái trống cơm khen ai khéo vỗ ô mấy bông mà nên bông ô mấy bông mà nên

bông. một bầy tan tình con xít một bấy tan tình con xít ô mấy lội lội lội sông ô mấy đi tìm em nhớ

thương ai . ồ con mắt ồ mấy liềm diêm đôi con mắt ồ mấy liềm diêm một bầy tan tình con

nhện , ôôôô mấy ô ai nay giăng tơ giăng tơ ai mấy đi tìm em nhớ thương ai duyện nợ khách

đã an bài duyên nợ khách đã an bài .

Lời bài hát cùng thể loại Remix Việt

Copied