Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát (There's Gotta Be) More To Life

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Stacie Orrico

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Yeah, yeah
Oh oh, yeah

I've got it all, but I feel so deprived
I go up, I come down and I'm emptier inside
Tell me what is this thing that I feel like I'm missing?
And why can't I let it go?

There's gotta be more to life than chasing down
Every temporary, high to satisfy me
'Coz the more that I'm
Tripping out thinking there must be more of life
Where there's life, but I'm sure there's gotta be more
Than wanting more

I've got the time and I'm wasting it slowly
Here in this moment, I'm half way out the door
Onto the next thing, I'm searching
For something that's missing

There's gotta be more to life than chasing down
Every temporary, high to satisfy me
'Coz the more that I'm
Tripping out thinking there must be more of life
Where there's life, but I'm sure there's gotta be more

I'm wanting more
I'm always waiting on something other than this
Why am I feelin' like there's
Something I missed? Yeah

There's gotta be more to life than chasing down
Every temporary, high to satisfy me
'Coz the more that I'm
Tripping out thinking there must be more of life
Where there's life, but I'm sure

There's gotta be more to life than chasing down
Every temporary, high to satisfy me
'Coz the more that I'm
Tripping out thinking there must be more of life
Where there's life, but I'm sure

There's gotta be much to life, yeah
More to, more to, more to life yeah, there's gotta be much to life
More to, more to, more to life, there's gotta be much to life

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.