Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Reset

Thể loại: Nhạc Hàn

Ca sĩ thể hiện: Super Junior

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Reset]
[ar:Super Junior]
[al:3 - Sorry Sory]
:슈퍼주니어(Super Junior)
:Reset

넌 이제 정말 아무렇지 않냐면서
넌 이따금 별 일 아닌 듯 내게 묻지
정말 내가 아무렇지 않아 보이니? 그러니?
난 아직도 너를 보면 가슴이 아파
금새라도 눈물이 쏟아질까 봐
애써 난 바보처럼 웃고 있는 걸 모르니?
이젠 어떻게 너와 내가 (다시 예전처럼 친구일 수 있니?)
정말 그럴 수 있니? (그런 거니?)

Press the reset, press press the reset
난 널 너만을 보고 있는데
Press the reset, press press the reset
난 널 너를 잊을 수 없는데
Press the reset, press press the reset
내 앞에 서 있는 널 어떻게 놓으라는 거니?
Press the reset, press press the reset

그대여 무슨 말이라도 해요 그리움에 가슴속이 미어
그대도 그렇다고 tell me 내 심장이 멈춰버려 숨이
막혀 내 상처는 아물지가 않아
오늘도 그대 없는 빈자리 구석구석
가득히 눈물이 맺혀
혹시라도 그대 거기 올까 내 생각 가끔이나 할까
궁금해 미칠 것 같아 이런 내 맘 그대는 알까
사랑해 사랑해 약속할게 손 꽉 잡을게
미안해 미안해 돌아와줘 Press the reset

정말 우린 정말 돌아갈 수 없을까
그날 우리 처음 마주쳤던 그날로
그날로 돌아갈 순 없을까 제발 오 제발
어쩌면.. 혹시라도.. 만약에.. 너도
애써 나를 위해 웃고 있다면
정말 그런 거라면, (이제 돌아와)

Press the reset, press press the reset
난 널 너만을 보고 있는데
Press the reset, press press the reset
난 널 너를 잊을 수 없는데
Press the reset, press press the reset
내 앞에 서 있는 널 어떻게 놓으라는 거니?
Press the reset, press press the reset

차라리 내가 떠나야 할까
이제 놓아주는 게
너를 위한 일일까 하지만
나를 용서해 그럴 수 없어
너를 잊을 수 없어 돌아와

Press the reset, press press the reset
난 널 너만을 보고 있는데
Press the reset, press press the reset
난 널 너를 잊을 수 없는데
Press the reset, press press the reset
내 앞에 서 있는 널 어떻게 놓으라는 거니?
Press the reset, press press the reset

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Hàn

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.