Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát I'm A Slave For You

Thể loại: Âu Mỹ khác

Ca sĩ thể hiện: Britney Spears

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[Spoken]
I know,
I may be young,
but I've got feelings, too.
And I need to do what I feel like doing,
so let me go
and just listen.

All you people look at me like I'm a little girl.
Well did you ever think it'd be okay for me to step into this world?

Always saying 'Little girl, don't step into the club'.
Well I'm just tryin' to find out why 'cause dancing's what I love.

Get it get it, get it get it (WHOOOA)
Get it get it, get it get it (WHOOOOOA)(Do you like it)
Get it get it, get it get it (OOOHHHH)(This feels good)

I know I may come off quiet, I may come off shy.
But I feel like talking, feel like dancing, when I see this guy.

What's practical, is logical? What the hell, who cares?
All I know is I'm so happy, when you're dancing there.

I'm a slave for you.
I cannot hold it; I cannot control it.
I'm a slave for you.
I won't deny it; I'm not trying to hide it.

Baby, don't you wanna, dance upon me,
(I just wanna dance next to you)
To another time and place.
Baby, don't you wanna, dance upon me,
(Are you ready)
Leaving behind my name, my age.
(Lets go)
(Like that)
(You like it)
(Now watch me)

Get it, get it...get it, get it (WHOOOA)
Get it, get it...get it, get it (WHOOOOOA) (WHOOOOOA)(Do you like it)
Get it, get it...get it, get it (OOOHHHH) (OOOHHHH)(This feels good)

I really wanna dance, tonight with you.
(I just can't help myself)
I really wanna do what you want me to.
(I just feel I let myself go)

I really wanna dance, tonight with you.
(Wanna see you move)
I really wanna do what you want me to.
(Uh Uh Uh)

Baby, don't you wanna, dance upon me,
(I just wanna dance next to you)
To another time and place.
Baby, don't you wanna, dance upon me,
(Are you ready)
Leaving behind my name, my age.

I'm a slave for you. (Take that)
I cannot hold it; I cannot control it.
I'm a slave (It just feels right) for you. (It just feels good)
I won't deny it; I'm not trying to hide it. (Baby)

Get it, get it...get it, get it (WHOOOA)
Get it, get it...get it, get it (WHOOOOOA)
Get it, get it...get it, get it (OOOHHHH)

Get it, get it...get it, get it (WHOOOA)
Get it, get it...get it, get it (WHOOOOOA)
Get it, get it...get it, get it (OOOHHHH)

I'm a slave for you. (Here we go now)
I cannot hold it; I cannot control it.
I'm a slave for you. (Here we go) I won't deny it, (Yeah)
I'm not trying to hide it.

(Like that)

Lời bài hát cùng thể loại Âu Mỹ khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.