Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát I'll Never Stop Loving You

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Britney Spears

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

They say in this world, nothing lasts forever
But I don't believe that's true.
'Cuz the way that I feel, when we're together,
I know that's the way I'll always feel for you.

From now until forever,
That's how long I'll be true
I'll make you this vow and promise you now
Until forever, I'll never stop loving you.

There'll come a day when the world stops turning,
And stars will fall from the sky
But this feeling will last when the sun stops burning.
All I want to do is love you until the end of time.

From now until forever,
That's how long I'll be true
I'll make you this vow and promise you now
Until forever, I'll never stop, never stop, I'll never stop loving you.

It's gonna take more than a lifetime,
to give you all my love,
all the love I feel for you tonight.
From now until forever,
That's how long I'll be true
I'll make you this vow and promise you now
Until forever, I'll never stop loving you.
From now until...(oh yeah)
That's how long I'll be true (true)
I'll make you this vow (oh yeah) and promise you now
Until forever, I'll never stop loving you.

You...Until forever, yeah...I'll never stop loving you

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.