Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Girlfriend

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Avril Lavigne

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Girlfriend - Avril Lavigne

Chorus:
Hey! Hey! You! You!
I don't like your girlfriend
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
You know it's not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

You're so fine, I want you mine, You're so delicious
I think about you all the time, You're so addictive
Don't you know what I can do to make you feel all right?

Don't pretend, I think you know I'm damn precious
And hell yeah, I'm the mother *** princess
I can tell you like me too, and you know I'm right

She's like, so whatever
You can do so much better
I think we should get together now
And that's what everyone's talking about

Hey! Hey! You! You!
I don't like your girlfriend
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
You know it's not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

I can see the way, I see the way you look at me
And even when you look away, I know you think of me
I know you talk about me all the time again and again (and again, and again, and again)

So come over here and tell me what I wanna hear
Or better, yet, make your girlfriend disappear
I don't wanna hear you say her name ever again (and again, and again, and again)

Because...
[From: http://www.***]

She's like so whatever
You can do so much better
I think we should get together now
And that's what everyone's talking about

Hey! Hey! You! You!
I don't like your girlfriend
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
You know it's not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

In a second you'll be wrapped around my finger
'Cause I can, 'cause I can do it better
There's no other, so when's it gonna sink in
She's so stupid, what the hell were you thinking?

In a second you'll be wrapped around my finger
'Cause I can, 'cause I can do it better
There's no other, so when's it gonna sink in
She's so stupid, what the hell were you thinking?

Hey! Hey! You! You!
I don't like your girlfriend
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
You know it's not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I don't like your girlfriend
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
You know it's not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend
Lyrics from ***

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.