Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát We Will Rock You

Thể loại: Âu Mỹ khác

Ca sĩ thể hiện: Five

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Buddy you're a boy
Make a big noise playin' in the street
Gonna be a big man some day
You got blood on your face, big disgrace
Kicking your can all over the place
Singing We will, we will rock you
We will, we will rock you

Keep the beat up, why, I'm gonna turn your heat up
Gonna get you on the floor, gonna turn your feet up
Rockin' you, like I never rocked you before
Like the way I do, got you screamin' for more
We're causin' utter devastation
When we steppin' to the place
You better believe that you can see
We're gonna rock and never stop And here we go again
Hit you with the flow again
Kick it up the second time around
we'll bring it on again - shout it up

We will, we will rock you
We will, we will rock you
We will, we will rock you
We will, we will rock you

Go, go, go, go, go, go, go, go

Buddy you're an old man, poor man,
Pleading With you're eyes
Gonna make you something some day
You got mud on your face, big disgrace
Somebody better put you back in your place
Singing We will, we will rock you
We will, we will rock you .
Liên Hệ Cho Tuj, níck chát tuj nè: nuhong_tinhyeu_dn200

Lời bài hát cùng thể loại Âu Mỹ khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.