Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Dạ Cổ Hoài Lang

Thể loại: Trữ Tình

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Dạ Cổ Hoài Lang - Thiên Bảo

Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng...
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang
Đêm luống trông tin chàng
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng!
Sao lỡ phụ phàng?
Chàng là chàng có hay?
Đêm thiếp nằm luôn những sầu cay
Bao thủa đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm lợt phai í phai
Là nguyện cho chàng:
Hai chữ an bình an!
Trở lại ra đàng
Cho én nhạn kịp đôi í ơ!

Lời bài hát cùng thể loại Trữ Tình

Copied