Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn (tây du ký)

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

五百年桑田沧海,
顽石也长满青苔,
长满青苔。
五百年桑田沧海,
顽石也长满青苔,
长满青苔。
只一颗心儿未死,
向往着逍遥自在。
逍遥自在
哪怕是野火焚烧,
哪怕是冰雪覆盖,
依然是志向不改,
依然是信念不衰。
蹉跎了岁月,
激荡着情怀,
为什么?为什么?
偏有这样的安排。
为什么?为什么?
偏有这样的安排。
为什么?为什么?
偏有这样的安排。
为什么?为什么?
偏有这样的安排。


Wǔbǎi nián sāngtián cānghǎi,
Wán shí yě zhǎng mǎn qīngtái,
Zhǎng mǎn qīngtái.
Wǔbǎi nián sāngtián cānghǎi,
Wán shí yě zhǎng mǎn qīngtái,
Zhǎng mǎn qīngtái.
Zhǐ yī kē xin er wèi sǐ,
Xiàngwǎng zhe xiāoyáo zìzài.
Xiāoyáo zìzài
Nǎpà shì yěhuǒ fénshāo,
Nǎpà shì bīngxuě fùgài,
Yīrán shì zhìxiàng bù gǎi,
Yīrán shì xìnniàn bù shuāi.
Cuōtuó le suìyuè,
Jīdàng zhe qínghuái,
Wèishéme? Wèishéme?
Piān yǒu zhèyàng de ānpái.
Wèishéme? Wèishéme?
Piān yǒu zhèyàng de ānpái.
Wèishéme? Wèishéme?
Piān yǒu zhèyàng de ānpái.
Wèishéme? Wèishéme?
Piān yǒu zhèyàng de ānpái.

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Hoa

Copied