Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Thiếu nữ thiên trúc( tây du ký)

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Zuò cí :Yán Sù
Zuò qǔ :Xǔ Jìng Qīng
yǎn chàng :Lǐ Líng Yù

ō ... ... shā lǐ wǎ, ō ... ... shā lǐ wǎ,
ō ... ... hē! ... ... ō ... hē! ... ō ... hē! ...
Shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān
Shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuè
Shì ( nà chán chán de shān quán
Shì nà chán chán de shān quán
Shì nà chán chán de shān quán shān quán
Wǒ xiàng nà dài zhe lù zhū de huā bàn huā bàn
Tián tián dì bǎ nǐ bǎ nǐ yī liàn yī liàn
ō ... ... shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ
ō ... ... shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō ... ... hē
(music)
ō ... ... shā lǐ wǎ! ō ... ... shā lǐ wǎ,
ō ... ... hē! ... ... ō ... hē - ō ... hē! ...
Shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān,
Shì nà de cuǐ càn de xīng guāng xīng guāng
Shì nà míng mèi de lán tiān shì nà míng mèi de lán tiān,
Shì nà míng mèi de lán tiān lán tiān
Wǒ yuàn yòng nà chōng mǎn zhe chún qíng de xīn yuàn
Shēn shēn de bǎ nǐ ài lián ài lián
ō ... ... shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ (x4)

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Hoa

Copied