Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Lý Cây Đa

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát


Bài Hát:Lý Cây Đa
Trình Bày:AC&M
Trèo lên quán dốc ngồi gốc ơi a cây đa rằng tôi lí ơi a cây đa rằng tôi lới ơi a cây đa. Ai đem a tình tính tang tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi lí ơi a cây đa rằng tôi lới ơi a cây đa.
Chẻ tre đan nón kìa nón ơi tầm ba tầm rằng tôi lí ơi tầm ba tầm rằng tôi lới ơi tầm ba tầm. Ai đan ơi a tính tang tình rằng cho cô mình đội xem hội trước cái đêm trăng rằm rằng tôi lí ơi a tháng giêng rằng tôi lới ơi a tháng giêng

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Trẻ

Copied