Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Lý Cây Đa

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện: AC&M

Lời bài hát


Bài Hát:Lý Cây Đa
Trình Bày:AC&M
Trèo lên quán dốc ngồi gốc ơi a cây đa rằng tôi lí ơi a cây đa rằng tôi lới ơi a cây đa. Ai đem a tình tính tang tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi lí ơi a cây đa rằng tôi lới ơi a cây đa.
Chẻ tre đan nón kìa nón ơi tầm ba tầm rằng tôi lí ơi tầm ba tầm rằng tôi lới ơi tầm ba tầm. Ai đan ơi a tính tang tình rằng cho cô mình đội xem hội trước cái đêm trăng rằm rằng tôi lí ơi a tháng giêng rằng tôi lới ơi a tháng giêng

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Trẻ

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.