Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Lý Con Sáo

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

BÀI HÁT: Lý Con Sáo -AC&M
Ai đem con sáo sang sông
Cho sáo sổ lồng
Sổ lồng bay xa
Con sáo
bay xa

Ai.... đem ai đem
con sáo
con sáo sang sông
Cho sáo sổ lồng
Cho sáo sổ lòng
Sổ lồng bay xa
Con sáo
bay xa bay xa
Tinh tính tang tình
Tình tang tính tang
Ai đem
Con sáo
Sáo sang sông
Cho sáo sổ lồng
Để cho sáo
sổ lồng
Sáo sổ lồng bay
Con sáo bay xa
Sáo bay xa

Ai đem
Con sáo
Sang sông
Cho sáo sổ lồng
Cho sáo sổ lồng

Sổ lòng bay xa
Con sáo bay xa

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Trẻ

Copied