Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Sài Gòn Quật Khởi

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn khi con chim én báo mùa xuân về tin vui chiến thắng bay từ quê nhà.
Sài Gòn ơi ta đang bước trên đường chiến thắng..
Thề diệt hết lũ ác ôn tiêu diệt giặc Mỹ bạo tàn nhân dân yêu nước đã cùng xuống đường bên bao chiến sĩ đêm ngày mong chờ cùng vùng lên súng tiến công vang mùa xuân..
Sài Gòn ơi trong lửa đạn vẫn kiên gan hướng về mặt trận sáng ngời.
Sài Gòn ơi đây thành phố anh hùng đã từng lập bao chiến công vì tự do đây hồi kèn tiến quân đang thúc giục miền Nam tiến lên. ta đang sống những ngày lịch sử ta xốc tới bước trên đầu thù ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn..
Sài Gòn đó quê ta ơi trong biển lửa vẫn ngời ngời ta đi như sóng căm hờn dâng trào xô lên trên xác quân thù hung bạo giành một mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam.

Rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn khi con chim én báo mùa xuân về tin vui chiến thắng bay từ quê nhà.
Sài Gòn ơi ta đang bước trên đường chiến thắng..
Thề diệt hết lũ ác ôn tiêu diệt giặc Mỹ bạo tàn nhân dân yêu nước đã cùng xuống đường bên bao chiến sĩ bao ngày mong chờ cùng vùng lên súng chiến công vang mùa xuân..
Sài Gòn ơi trong lửa đạn vẫn kiên gan hướng về mặt trận sáng ngời.
Sài Gòn ơi đây thành phố anh hùng đã từng lập bao chiến công vì tự do đây hồi kèn tiến quân đang thúc giục miền Nam tiến lên. ta đang sống những ngày lịch sử ta xốc tới bước trên đầu thù ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn..
Sài Gòn đó quê ta ơi trong biển lửa vẫn ngời ngời ta đi như sóng căm hờn dâng trào xô lên trên xác quân thù hung bạo giành một mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam..

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Trẻ

Copied