Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Tin Nhắn Của Anh

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Tin Nhắn Của Anh

Trình bày: GMC Boyband
Đăng bởi:minhtyt

Đêm nAy đôG vUi saO chỈ anK ưU Sầu,
Một mỲnh nGồi cHờ tYn nHắn eM .
Chỉ cần mỘt dònG tYn nHắn quÊn Ưu PhiềN,
ChìM vÀo nồG nàn sAy Giấc mộG.

Em yêU đÊm nAy đaG ở đÂu vuI cƯời ?
Dập Dìu điệU nHạc bÊn bóG Ai,
Để nGồi Một mìNK moG nHớ eM ưu Sầu,
Đêm naY saO Em khôG nHắn tiN.

Này ngƯời Yêu, anK xiN Em luÔn Mãi mÃi PêN aNk.
Xin đừG là lời Nói giÓ PaY đY,
Xin đừng hẸn Thề dối tRá yêU anK,
XiN đừG mộT Lần tAn Giấc mộG.

Này người yÊu, anK xYn Em luôN mãi Mãi yêu anK.
Mãi mãi yêU AnK nhé Em.
Giữ mãi troG tiM Pao nhIêu Ước hẹN
Và Mãi mãI yÊu anK nhé eM.

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Trẻ

Copied