Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Vẳng Tai Nghe Lệnh Ngự

Thể loại: Trữ Tình

Ca sĩ thể hiện: Thúy Cải

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Vẳng Tai Nghe Lệnh Ngự - Thúy Cải

Vẳng tai nghe tang í tình là nghe lệnh ngự
Qua lới nọ lới như chèo à đôi
Về ngã kia sông tang i tình là như có miếu có chùa
Qua lới nọ lới như miếu à thiêng ấy có chùa
Qua lới nọ lới như miếu à thiêng

Cây í trúc xinh i tang i tình là cây trúc mọc,
Qua lới nọ lới bên bờ ao
Anh Hai xinh i tang tình là anh Hai đứng í,
Đứng đứng nơi nào qua lớ nỏ lới í như cũng à xinh
Đứng đứng nơi nào qua lới nỏ lới í như cũng à xinh.

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Qua lới nọ lới như sân đình.
Anh Ba xinh i tang tình là anh Ba đứng í,
Đứng đứng một mình qua lớ nọ lới í như cũng à xinh
Đứng đứng một mình qua lới nọ lới í như cũng à xinh.

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Qua lới nọ lới như sân à chùa
Anh Tư không yêu tang tình là em đi lấy
Lấy í lấy đạo bùa, qua lới í như phải yêu.
Em lấy í lấy đạo bùa, qua lới nọ lới như cũng phải yêu.

Lời bài hát cùng thể loại Trữ Tình

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.