Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát The Saints Are Coming

Thể loại: Rock

Ca sĩ thể hiện: U2, Green Day

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:]The Saints Are Coming
[ar:]Green Day & U2
[al:]the uk singles chart
There is a house in New Orleans
they call the Rising Sun
And it’s been a house to many a poor boy
and God, I know I’m one

I cried to my daddy on the telephone
how long now?
Until the clouds unroll and you come down on the light wind
will the shadows still remain since your descent
your descent

I cried to my daddy on the telephone
How long now
Until the clouds unroll and you come home
The line went
But the shadows still remain since your descent
Your descent

Ho, Cha, Hey

The saints are coming
The saints are coming

I say no matter how I try
I realize there’s no reply

The saints are coming
The saints are coming

I say no matter how I try
I realize there’s no reply
......

A drowning sorrow floods the deepest grief
How long now
Until a weather change condemns belief
How long now
When the night watchman is in the fleet
What's wrong now?

Ho, Cha, Hey

The saints are coming
The saints are coming

I say no matter how I try
I realize there’s no reply

The saints are coming
The saints are coming

I say no matter how I try
I realize there's no reply

I say no matter how I try
I realize there's no reply

I say no matter how I try
I realize there's no reply

Lời bài hát cùng thể loại Rock

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.