Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Irony

Thể loại: Nhạc Hàn

Ca sĩ thể hiện: Wonder Girls

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Jyp... introducing... the wonder girls!

Jah kkoo chuhm ee rahn mah reul nuh moo mah nee hae
Ee ruhn gahm jung eun chuhm ee rah myuh mah reul hah neun geh ee sang hae
Nahn dah reun yuh jah deul gwah dah reu dah neun geh johm soo sang hae

Nae gah ah neun ae mahn hae doh myuht myung een deh
Geu yuh jah deul eun ah moo eui mee doh uhp dah neun geh ee sang hae
Geu dong ahn sah gyuht duhn yuh jahn mwuh yuht neun deh
Mahl ee doh moo jee ahn dweh jah nah

Nahm jahn dah (oh) mee duh suh neun ahn dwehn dah goh
Hah myuhn suh nuh mahn (nuh mahn) dah reu dah goh mahl hah neun guhn mwuh yah
Irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae
Mahl doh ahn dweh neun mahl jung mahl
Yuh jahn dah (oh ooh) gah jee goh nohl gee mahn hae ssuht dah myuhn suh
Nah mahn (nah mahn~) dah reu geh saeng gahk hahn dahn guhn mwuh yah
Irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae
Mahl doh ahn dweh neun mahl jung mahl

Dah reun nahm jah ae deul ahn joh eun yae gee reul
Jah kkoo nae geh jah seh hee mahl hae joo neun geh nuh moo ee sang hae
Nee cheen goo deul ahn joh eun yae geel wae nae geh gyeh sohk mahl hae

Nuh mahn ahn geu ruh dahn mahl ee johm ee sang hae
Nee cheen goo deul moh doo nuh wah hahm kkeh dah nee jah nah mahl ee dweh
Cheen goo deul moh doo dah geu ruh goh eet neun deh
Nuh mahn ahn geu ruh goh eet neun geh

Nahm jahn dah (nahm jahn dah) mee duh suh neun ahn dwehn dah goh
Hah myuhn suh nuh mahn (nuh mahn) dah reu dah goh mahl hah neun guhn mwuh yah
Irony (oh~) mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae
Mahl doh ahn dweh neun mahl jung mahl
Yuh jahn dah (ooh) gah jee goh nohl gee mahn hae ssuht dah myuhn suh (nah mahn)
Nah mahn (nah mahn~) dah reu geh saeng gahk hahn dahn guhn mwuh yah
Irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae
Mahl doh ahn dweh neun mahl jung mahl

Uh... break it down... uh...
Four, three, two, one!

Nuh moo jeen sheel hahn guht chuh ruhm mahl ee jee
Nuh moo geu ruh nee kkah ee sang hahn guh jee
Mah reul goh dee gohd dae roh deud jee moht hah goh
Jah kkoo eui sheem hah geh dweh meed jee moht hah goh
Jahm shee saeng gahk hae boh myuhn nee gah mwuht hah ruh
Geu ruh geh kkah jee nah yeh geh hwahn sheem eul sah ryuh
Hahl kkah sheep uh suh mee duh boh ryuh goh doh hae bwah ssuh
Hah jee mahn soo sang hae ah moo rae doh ahn dweh geh ssuh

Nahm jahn dah (nahm jahn dah oh~~) mee duh suh neun ahn dwehn dah goh
Hah myuhn suh nuh mahn (nuh hah nah mahn) dah reu dah goh mahl hah neun guhn mwuh yah
Irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae
Mahl doh ahn dweh neun mahl jung mahl
Yuh jahn dah (jung mahl~) gah jee goh nohl gee mahn hae ssuht dah myuhn suh
Nah mahn dah reu geh saeng gahk hahn dahn guhn mwuh yah
Irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae irony mahl doh ahn dwae
Mahl doh ahn dweh neun mahl jung mahl

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Hàn

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.