Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Para tu amor

Thể loại: Latin

Ca sĩ thể hiện: Juanes

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:]
[ar:]
[al:]
Para tu amor lo tengo todo
Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser
Y para tu amor que es mi tesoro
Tengo mi vida toda entera a tus pies
Y tengo tambien un corazon que se muere por dar amor
Y que no conoce el fin un corazon que late por vos
Para tu amor no hay despedidas
Para tu amor yo solo tengo eternidad
Y para tu amor que me ilumina
Tengo una luna un arco iris y un clavel
Y tengo tambien un corazon que se muere por dar amor
Y que no conoce el fin un corazon que late por vos
Por eso yo te quiero tanto que no se como explicar lo que siento
Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas
Yo te quiero con el alma y con el corazon te venero
Hoy y siempre gracias yo te doy a ti mi amor por existir
Para tu amor lo tengo todo
Lo tengo todo y lo que no tengo tambien
Lo conseguire
Para tu amor que es mi tesoro
Tengo mi vida toda entera a tus pies
Y tengo tambien un corazon que se muere por dar amor
Y que no conoce el fin un corazon que late por vos
Por eso yo te quiero tanto que no se como explicar lo que siento
Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas
Yo te quiero con el alma y con el corazon te venero
Hoy y siempre gracias yo te doy a ti mi amor

Lời bài hát cùng thể loại Latin

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.