Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát I'm Coming

Thể loại: Nhạc Hàn

Ca sĩ thể hiện: Bi (Rain)

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

By Ha Min Kyung

아직도 나를 움직이는 힘은
아직도 나 배고파하는 그 이유는
나의 마음속 깊이 자리잡은 두려움이야
쓰러질 때마다 내게 들려오는 목소리

아직은 쉴 때가 아냐 힘들었던 땔 잊지마
지쳐있는 나의 몸을 다시 깨우는 소리
니가 원하던 거잖아 니가 한 약속 잊지마
거칠어진 호흡을 다시 한 번 가다듬고 간다

* Rain is coming down through the roof top
또 비가 내린다 모든걸 적신다
Rain is coming down and it won’t stop
너무나 뜨겁다 멈추질 않는다

Let me tell you the story
멈출 것같던 내 심장은 아직도 또 뛰고 있고
풀렸던 내 다리와 지친 어깨가 다시 살아나

Once again standing tall
Everybody get ready tonight.
Me and my boys on a ride,
Smelling feeling so right.
You know how we do it.
Must get it together tonight
with my moves real tight.
Make sure I come with the best of
the best of the best come on.

*Rain is coming down through the roof top
또 비가 내린다 모든걸 적신다
Rain is coming down and it won’t stop
너무나 뜨겁다 멈추질 않는다
Rain is coming down through the roof top
또 비가 내린다 모든걸 적신다
Rain is coming down and it won’t stop
너무나 뜨겁다 멈추질 않는다

Tablo, go go, let's go!
볼륨을 높이고 거친 폭풍의 눈초리로
Rain, 세계적인 소리로
seoul city, beijing to Tokyo (ho!)
세상이 다 손을 위로
비, 비, 비로 마른 땅에 꽃 피고
say ho! (ho!) It's VIP
supreme T, and 비, and JYP

* Rain is coming down through the roof top
또 비가 내린다 모든걸 적신다
Rain is coming down and it won’t stop
너무나 뜨겁다 멈추질 않는다
Rain is coming down through the roof top
또 비가 내린다 모든걸 적신다
Rain is coming down and it won’t stop
너무나 뜨겁다 멈추질 않는다

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Hàn

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.