Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Saturdays

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Nelly Furtado

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Saturdays]
[ar:Nelly Furtado]
[al:Nelly Furtado]
[00:-1.00]Nelly Furtado - Saturdays

Hot motel
Stuffy incide
I know well
This eleven walls
Hot black tar
I tan my legs
Rest my heart
And dream of the city

Magazine
and diet coke
I'm not a joke
This is me
Damaged leg
Heavy cart
Plastic cups
Linen mart

Rock garden
Where i used to play
People stare
Part of their day
Coffe break
Lunch at noon
Pumpernickel steak
Green and orange room

Done my list
I Make my way
To help my mother
End her day
Fresh *** grass
parking lot
We roll on out
We got a lot

We're on our way
Roll the windows down
And scream out loud
We're tired now

Take it home
Stop on the way
To the bakery
For some fruit and cake
Home i lay
After a shower clean
I hit my head
And i dream

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.