Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Build you up

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Nelly Furtado

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Build You Up]
[ar:Nelly Furtado]
One Trick Pony
Nelly Frtado

102
Baby don't believe it
Baby don't believe it
Oh, it's in your eyes
I can see the weakness
You don't have to hide
I can take you under
Under my wing
cause your voice gives me a song
That i love to sing
Baby, they build you up
Only to tear you down
Don't give up
Baby don't believe it, baby don't believe it
Baby they build you up
Only to tear you down
Baby don't believe it, baby don't believe it
Oh, it's good for nothing
You were just a child
Ready to explore
And everything you saw
Looked like an open door
A place you can remember
You'd love to go back
But you can't even comprehend
That it's all in the past
Baby they build you up
Only to tear you down
Baby don't believe it, baby don't believe it
Oh, it's good for nothing
Baby they build you up
Only to tear you down
Baby don't believe it, baby don't believe it
Oh, it's good for nothing
Put your heart in my hands and i won't hurt you
Put your heart in my hands
I promise not to
Put your heart in my hands,lift you up, you fly away
Fly away,lift you up
I'll never build you up, only to tear you down, don't give up
Baby don't believe it,oh, it's good for nothing
Oh, I'll never build you up, only to tear you down
Baby don't believe it, baby don't believe it,
Oh,it's good for something
I'll never build you up, only to tear you down
Baby just believe it, Baby just believe it
Oh,it's good for something
I'll never build you up, only to tear you down
Oh,it's good for nothing
And i love you the way you are
--End--

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.