Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Breaking Free

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện: V.A

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Breaking Free - V.A

1. We're soarin', flyin'
There's not a star in heaven
That we can't reach
If we're trying
So we're breaking free.

You know the world can see us
In a way that's different than who we are
Creating space between us
Till we're separate hearts
But your faith it gives me strength
Strength to believe.

[Chorus:]
We're breakin' free
We're soarin'
Flyin'
There's not a star in heaven
That we can't reach.

If we're trying
Yeah, we're breaking free
Oh, we're breakin' free
Ohh.

2. Can you feel it building
Like a wave the ocean just can't control?
Connected by a feeling
Ohh, in our very souls.

Rising till it lifts us up
So every one can see.

[Chorus]

[Coda:]
Ohh runnin'
Climbin'
To get to that place
To be all that we can be.

Now's the time
So we're breaking free
We're breaking free
Ohh, yeah.

More than hope
More than faith
This is true
This is fate
And together
We see it comin'.
Breaking Free lyrics on ***.vn

More than you
More than me
Not a want, but a need
Both of us breakin' free.

Soarin'!
Flyin'
There's not a star in heaven
That we can't reach.

If we're trying
Yeah we're breaking free
Breaking free.

Were runnin'
Ohh, climbin'
To get to the place
To be all that we can be.

Now's the time
Now's the time
So we're breaking free
Oh, we're breaking free
Ohh.

You know the world can see us
In a way that's different than who we are.

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.