Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Summertime of our lives

Thể loại: Âu Mỹ khác

Ca sĩ thể hiện: A1

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Summertime of our lives]
[ar:A1]
[al:Here We Come]
[offset:500]
mp3.91.com
[ALL:] SUMMERTIME OF OUR LIVES
SUMMERTIME OF OUR LIVES, OUR LIVES
[BEN:] HEY GIRL THE FEELING IS RIGHT
YOU'VE GOTTA GET OUT IN THE SUNLIGHT
[ALL:] (SUNLIGHT)
[MARK:] HOT SAND HOLDING YOUR HAND
YOU KEEP ME JAMMIN' IN THE MORNING
'TIL THE MOONLIGHT
[ALL:] WE'LL HAVE THE TIME OF OUR LIVES
IN OUR WONDERWORLD
TIME OF OUR LIVES
THERE'S A BOY FOR EVERY GIRL COME ONE
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES
[CHRISTIAN:] COOL BREEZE KISSIN' THE SEA
I'VE GOT A SUNBEAM SHINING ON ME
[ALL:] (ON ME)
[PAUL:] BLUE SKIES SEA IN YOUR EYES
LET THE GROOVE MOVE MY PEOPLE
ALL AROUND ME
[ALL:] WE'LL HAVE THE TIME OF OUR LIVES
IN OUR WONDERWORLD
TIME OF OUR LIVES
THERE'S A BOY FOR EVERY GIRL COME ON
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES
SUMMERTIME SUMMERTIME
SUGAR CANDY CHERRY WORLD
SUMMERTIME SUMMERTIME
THERE'S A BOY FOR EVERY GIRL
SUMMERTIME SUMMERTIME
SUGAR CANDY CHERRY WORLD
SUMMERTIME SUMMERTIME
SUMMERTIME SUMMERTIME[ X 2]
SUMMERTIME SUMMERTIME[ X 2]
WE'LL HAVE THE TIME OF OUR LIVES
IN OUR WONDERWORLD
TIME OF OUR LIVES COME ON
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES (COME ON)
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES (COME ON)
BABY GET READY GET DOWN
ARE YOU UP FOR IT GET DOWN WITH IT
BABY GET READY GET DOWN
ARE YOU UP FOR IT GET DOWN WITH IT
(COME ON)
BABY GET READY GET DOWN
ARE YOU UP FOR IT GET DOWN WITH IT
BABY GET READY GET DOWN DOWN DOWN
(COME ON)
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES
(COME ON)
SUMMERTIME OF OUR LIVES OUR LIVES
(COME ON)

Lời bài hát cùng thể loại Âu Mỹ khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.