Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Too Little Too Late

Thể loại: Âu Mỹ khác

Ca sĩ thể hiện: JoJo

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Too Little, Too Late - JoJo

Come with me, stay the night
You say the words but boy it don't feel right
What do you expect me to say?
(You know it's just too little too late)

You take my hand, and you say you've changed
But boy you know you're beggin' don't fool me
Because to you it's just a game
(You know it's just too little too late)

So let me on down
Cause time has made me strong
I'm starting to move on
I'm gonna say this now
Your chance has come and gone
And you know

It's just too little too late
A little too wrong
And I can't wait
Boy you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)

You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real, it doesn't matter anyway
(You know it's just too little too late)

It's just too little too late

I was young and in love
I gave you everything but it wasn't enough
And now you wanna communicate
(You know it's just too little too late)

Go find someone else
In lettin' you go, I'm lovin' myself
You gotta problem
But don't come askin' me for help
Cause ya know

It's just too little too late
A little too wrong
And I can't wait
Boy you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)

You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real, it doesn't matter anyway
(You know it's just too little too late)

I can love with all of my heart baby
I know I have so much to give
(I have so much to give)
With a player like you, I don't have a prayer
That's the way to live, yeah oh

It's just too little too late
Yeah

It's just too little too late
A little too wrong
And I can't wait
Boy you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)

You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real, it doesn't matter anyway
(You know it's just too little too late)
(You know it's just too little too late)

I can't wait
It's just too little too late
A little too wrong
And I can't wait
Boy you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)

You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase

Lời bài hát cùng thể loại Âu Mỹ khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.