Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Trường nữ học sinh nam

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện: Twins

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Trường nữ học sinh nam - Twins

Lam sun moon see fay
Ngor sei sei gong choot nay
Ngor chor nay gack lay, jow duy ma gung tzay bo hay
Loy cho cherng yau hay, ngor gung lay yut hay,
Ming yut chee yuen yew heen suw huy jow fung ging
Tzap ban sun gak duong tzok hun luw wa, Ngor jun see ho kay
Tzap ban sun gak, yut jik yun hay gow kay
Gow sow ngor kay sut lay, yuen loy tun wai lew ta
Tum moon jourk ngor lay huy, Tzow gor po cha
Lay yue ngor dow pa,
Tuy cup ta
Leen huw luong yik wuy sa
Tuw tuw dik buey jurk ngor hon ta dik cha
Suy yew lay wai lew ta hor tze yerng but na

Ming sing moon see fay, guw nay ngor yut yeh churng tam,
Ngor heem nay bay mutt, dan tzap ban sun jo joon ba
Tam yut kun deen wa, joy gung nay man tan
Yeen huw mi mut mi sam hor yee di ga gan
Nay hor chee dow har gway jurng lau hung, Tzun gum wat tzun lam
Lay hor jee dow yerng choi gun churng ngan
Gow sow ngor kay sut lay, yuen loy tun wai lew ta
Tum moon jourk ngor lay huy, Tzow gor po cha
Lay yue ngor dow pa,
Tuy cup ta
Leen huw luong yik wuy sa
Tuw tuw dik buey jurk ngor hon ta dik cha
Suy yew lay wai lew ta hor tze yerng but na

Suw wor suw ying jun but dut lew
Yut hay fun herng dik but shoon siu
Dan shoot dow ta Suon serng yee fat seew
Lay ngor dut yeen teen lew

Yeen loy tzum wai lew ta
Tum moon jurk ngor lay huy, jo gor pow cha
Lay yue ngor dow pa,
Tuy cup ta
Leen huw luong yik wuy sa
Tuw tuw dik buey jurk ngor hon ta dik cha
Suy yew lay wai lew ta hor tze yerng but na

Tung ban tung hok yew, go so ngor um see yee nan
Go so ngor juen how, duok gor siu sik hor wuy gwa

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.