Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Don't Stop Me Now

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện: McFly

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Tonight I'm gonna have myself a real good time
I feel alive
And the world is turning inside out, yeah
I'm floating around in ecstasy so
Don't stop me now
Don't stop me cause I'm havin' a good time
I'm havin' a good time

I'm a shooting star leaping throught the skies
Like a tiger defying the laws of gravity
A racing car passing by like Lady Godiva
I'm gonna go, go, go, there's no stopping me
I'm burning through the skies yeah, 200 degrees
That's why they call me Mr. Fahrenheit
I'm traveling at the speed of light
I'm gonna make a supersonic man out of you

Don't stop me now
I'm having such a good time, I'm having a ball
Don't stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don't stop me now
Cause I'm having a good time
Don't stop me now
Yeah, I'm having a good time, I don't wanna stop at all

I am a rocketship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite, I'm outta control
I'm a *** machine ready to reload
Like an atom bomb
About to oh, oh, oh, oh, oh explode
I'm burning through the skies yeah, 200 degrees
That's why they call me Mr. Fahrenheit
I'm traveling at the speed of light
I'm gonna make a supersonic woman out of you

Don't stop me, don't stop me, don't stop me
Hey, hey, hey
Don't stop me, don't stop me
Oo, oo, oo
Don't stop me, don't stop me, don't stop me
Have a good time, good time
Don't stop me, don't stop me
Ohhhh

Solo

Oh I'm burning through the skies yeah, 200 degrees
That's why they call me Mr. Fahrenheit
I'm traveling at the speed of light
I'm wanna make a supersonic man out of you

Don't stop me now
Oo I'm having such a good time, I'm having a ball
Don't stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don't stop me now
Cause I'm having a good time
Don't stop me now
Oh, I'm having a good time
Don't stop me now
Yeah, I'm having a good time
I don't wanna stop at all

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.