Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Song of Joy

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện: Julio Iglesias

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Song of joy]
[ar:St.Philip's Boys' Choir]
[al:Angel Voice I]
Song of joy
St.Philip's Boys' Choir
Lyrics file editor:corarbor
Come! Sing a song of joy
for peace shall come, my brother!
Sing! Sing a song of joy
for men shall love each other!
That day shall dawn just as sure
as hearts that are pure,
are hearts set free.
No man must stand along
with hands outstretched before him.
Reach out and take them in yours
with love that endures
forever more.
Then sing a song of joy
for love and understanding.
Come! Sing a song of joy
of freedom! Tell the story!
Sing! Sing a song of joy
for mankind in his glory!
One mighty voice that will bring
a sound that will ring
forever more.
Then sing a song of joy
for love and understanding.
Come! Sing a song of joy
of freedom! Tell the story!
Sing! Sing a song of joy
for mankind in his glory!
One mighty voice that will bring
a sound that will ring
forever more.
Then sing a song of joy
for love and understanding.
Then! Sing a song of joy
for love and understanding

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.