Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Good Guys

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Aqua

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Good Guys]
[ar:Aqua]
[al:]
Good Guys
You dream a dream
But you never wake up
You're so afraid
That the dream is over
Open your eyes and you'll see
Daydreaming won't concur me
Won't concur me, no it won't concur me
Cause only the good guys can get, what they're coming for
And all of the dreamers must take, what's apart
Only the good guys receive, what they came here for
And all of you dreamers, will leave with a broken heart

Reality
You better face it
Your blood is red
One bite, you'll taste it
Open your eyes and you'll see
Daydreaming won't concur me
Won't concur me, no it won't concur me
Cause only the good guys can get, what they're coming for
And all of the dreamers must take, what's apart
Only the good guys receive, what they came here for
And all of you dreamers, will leave with a broken heart

Cause only the good guys can get, what they're coming for
And all of the dreamers must take, what's apart
Only the good guys receive, what they came here for
And all of you dreamers, will leave with a broken heart
Only the good guys can get, what they're coming for
And all of the dreamers must take, what's apart
Only the good guys receive, what they came here for
And all of you dreamers, will leave with a broken heart

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.