Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Around The World

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện: Aqua

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Around the World]
[ar:Aqua ]
[al:Aquarius]
I've been around the world
Hey, hey I've been around the world
Hey, hey In the kitchen where I'm cooking what is good for me
Spices from the globe
Little by little it's the finest meal
It's appetite for hope
come and see You mix it all together in your dreams
Ingredients from the seven Seas and I'm realizing things ain't what they seem
That's the riddle of it That's the spirit of it
That's the power of life
I've been around the world (Round the world)
And I've seen it all (Seen it all)
I've been around the world (Round the world)
The sun will always rise and fall
I've been around the world (Round the world)
And I want you to see (Seen it all)
I've been the only girl (Round the world)
All surrounded by mystery
In the living room I'm cleaning up from top to floor
the place I love the most
The wall is covered up with all my souvenirs
I've got from coast to coast,come and see
You mix it all together in your dreams
Ingredients from the seven Seas and I'm realizing things ain't what they seem
That's the riddle of it That's the spirit of it
That's the power of life
I've been around the world (Round the world)
And I've seen it all (Seen it all)
I've been around the world (Round the world)
The sun will always rise and fall I've been around the world (Round the world)
And I want you to see (Seen it all)
I've been the only girl (Round the world)
All surrounded by mystery
I'm still coming around I keep chasing dreams
Girl, I keep coming around
Hey, Hey I keep coming around And I can never stop
Girl, I keep coming around Cause if I do I'll walk Around around
around the world I've been around the world (Round the world)
Hey hey (Seen it all) I've been around the world (Round the world)
All surrounded by mystery I've been around the world (Round the world)
And I've seen it all (Seen it all)
I've been around the world (Round the world)
The sun will always rise and fall Round the world

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.