Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát An Apple A Day

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Aqua

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:An Apple A Day]
[ar:Aqua]
[al:Aquarius]
You know an apple a day
Won't keep the doctor away
Welcome to the cliches welcome to the part
Where we wanna finish
What we can't start Come and get me
Just don't miss the water Until the well is dry
You got to learn walking After you can fly Come and get me
What goes in, will get out
What goes up, comes right down
We go up, we go up, we go up
You know an apple a day
Won't keep the doctor away
Were never taught what we teach
And won't practice what we preach
You know an apple a day
Won't keep my troubles away
Once bitten bye, bye
All the cliches is here to die
Just eat all the people On your way up
Cause they will eat your heart out
On your way down Come and get me
Start what you can't finish
Stick to what you can't
Life is here to help us
Get things out of hand Come and get us
What goes in, will get out
What goes up, comes right down
We go up, we go up, we go up
You know an apple a day
Won't keep the doctor away
Were never taught what we teach
And won't practice what we preach
You know an apple a day
Won't keep my troubles away
Once bitten bye, bye All the cliches is here to die
Cause you are what you're eating
Don't stick to what's true
You are what you're eating Let it come as it came
We are what we are
What's build up will fall
Do what you want and be happy, be happy, be happy
You know an apple a day
Won't keep the doctor away
Were never taught what we teach
And won't practice what we preach
You know an apple a day
Won't keep my troubles away
Once bitten bye, bye
All the cliches is here to die
Cause you are what you're eating
Don't stick to what's true
You are what you're eating
Let it come as it came
We are what we are
What's build up will fall
Do what you want
and be happy

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.