Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Hit Between The Eyes

Thể loại: Rap Việt

Ca sĩ thể hiện: Scorpions

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Music :rudolf schenker
Lyrics:herman rarebell, klaus meine, jim vallance

Late at night when youre all alone
Take a ride to the danger zone
If someone wants to *** you down to size
You never argue with a loaded .45

Just when youve had enough
Its really getting tough

Im ready for that hit between the eyes
Someone get me out of here alive
Im ready for that hit between the eyes
Cant you see Im much too young to die

You can feel the tension in the street
Theres no escape, getting closer to the heat
You play with fire, get your fingers burned
Its too late, past the point of no return

Just when youve had enough
Its really getting tough

Im ready for that hit between the eyes
Someone get me out of here alive
Im ready for that hit between the eyes
Cant you see Im much too young to die

Late at night when youre all alone
Take a ride to the danger zone
If someone wants to *** you down to size
You never argue with a loaded .45

Just when youve had enough
Its really getting tough

Im ready for that hit between the eyes
Someone get me out of here alive
Im ready for that hit between the eyes
Cant you see Im much too young to die

Im ready for that hit between the eyes
Someone get me out of here alive
Im ready for that hit between the eyes
Cant you see Im much too young to die

Lời bài hát cùng thể loại Rap Việt

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.