Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Weird world

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Backstreet Boys

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

[ti:Weird World]
[ar:Backstreet Boys]
[al:Never Gone]
[offset:500]
Weird World
Backstreet Boys
Never Gone

Hey hey hey
There's silence over the city
but it's so noisy
There is reason for looking up
but I'm feeling down
You see I've got to catch a plane,
but won't buy a ticket
Cause its hard to just stop
when you're spinning around
It’s a weird world don’t you know it?
It’s a weird world and it won’t slow down
It’s a weird world no matter how you roll it
Hey hey hey sweet baby
There’s a way
Just stand up and fight it
Hey hey hey
Never give up, don’t let it wear out
Your love

Sent a message to a G.I
In the desert
Said thank you man for bringin’ another dawn
Now here is her and me
And we're having our first baby
He's out there takin’ 'em on
I’m closing my eyes but I’m startin' to see
While he’s looking at you she’s looking at me
The only thing it does is just keep me away from you
Because you're part of this amazing cheer
If I die, don’t let ‘em take away
your beautiful smile
Take away your beautiful smile
Take away your beautiful smile
Hey hey hey sweet baby
There’s a way
Just stand up and fight it
Hey hey hey sweet baby
There’s a way
With you beside me
Hey hey hey
Never give up, don’t let it wear out
Your love
Hey hey hey
It’s a weird world don’t you know it
Hey hey hey
It’s a weird world don’t you know it
Hey hey hey
It’s a weird world don’t you know it
Hey hey hey...

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.