Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Life

Thể loại: Pop

Ca sĩ thể hiện: Des'ree

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Life

Ooh, Yeah
Oh yeah
Oh Life
Oh Life
I'm afraid of the dark
Especially when I'm in the park
When there's no one else around
Oh I get the shivers
I don't wanna see a ghost
It's the sight that I fear most
I'd rather have a piece of toast
Watch the evening news
Life, oh life
Oh life, oh life
Life, oh life
Oh life, oh life
I'm a superstitious girl
I'm the worst in the world
Never walk under ladders
I keep a rabbits' tail
I'll take you up on a dare
Anytime, anywhere
Name the place, I'll be there
Bungee jumping, I don't care
Life, oh life
Oh life, oh life
Life, oh life
Oh life, oh life
Life
So after all's said and done
I know I'm not the only one
Life indeed can be fun
If you really want to
Sometimes living out your dreams
Ain't as easy as it seems
You wanna fly around the world
In a beautiful balloon
Life, oh life
Oh life, oh life
Life, oh life
Oh life, oh life
Life, oh life
Oh life, oh life
Life, oh life
Oh life, oh life
Oh life, oh life..

Lời bài hát cùng thể loại Pop

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.