Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: In The Still Of The Night

Thể loại: Rap Việt

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

B鄆 h醫: In The Still Of The Night
Tr靚h b鄖: MTV
Shoo doop dooby doo
Woo ooo ooo
Shoo doop dooby doo
Oooooo
Shoo doop dooby doo
Ooooo oooo
Shoo doop dooby doo
In the still (shoo doop dooby doo)
of the night (shoo doop dooby doo)
I held you (shoo doop dooby doo)
held you tight (shoo doop dooby doo)
Cause I (shoo doop dooby doo)
really love you (shoo doop dooby doo)
Promise I'll never (shoo doop dooby doo)
let you go (shoo doop dooby doo)
In the still of the night (in the still of the night)

I remember (I remember)
that night in May (I remember)
The stars were bright (I remember)
above (I remember)
I'll hope (I remember)
and I'll pray (I remember)
To keep your precious love
Well before (shoo doop shooby doo)
the dawn's light (shoo doop shooby doo)
Hold me again (shoo doop shooby doo)
with all of your might (shoo doop shooby doo)
In the still of the night (in the still of the night)

In the still of the night
Ooooo
Shoo doop shooby doo
Wooo ooooo
Shoo doop shooby doo
Ooooooo
Shoo doop shooby doo
Oooo oooo
Shoo doop shooby doo
In the still of the night
Ooooo
Shoo doop shooby doo
Wooo ooooo
Shoo doop shooby doo
Ooooooo

Lời bài hát cùng thể loại Rap Việt

Copied