Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Có Phải Em...Mùa Thu Hà Nội

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Co' Pha?i Em Mu`a Thu Ha` No^.i
(Nha.c: Tra^`n Quang Lo^.c, Lo+`i: To^ Nhu+ Cha^u)


| 4/4 | Ballad [6/8 Rock]

Tha'ng ta'm mu`a thu la' kho+?i va`ng chu+a nhi?

Tu+` ddo^. ngu+o+`i ddi thu+o+ng nho+' a^m tha^`m

Co' pha?i em la` mua Thu Ha` No^.i

Tuo^?i phong su+o+ng ta cu~ng ga('ng ddi ti`m

Co' pha?i em mu`a thu xu+a ...


Co' bo'ng mu`a thu thu+'c ta lo`ng sang mu`a

Mo^.t nga`y ve^` xuo^i cha^n ghe' Tha(ng Long buo^`n

Co' pha?i em la` mu`a thu Ha` No^.i

Nga`y sang thu anh lo't la' em na(`m

be^n tro+`i xa su+o+ng to'c bay ...Tho^i thi` co' em ddo+`i ta hy vo.ng

Tho^i thi` co' em su+o+ng kho'i mo^i me^`m

Co' pha?i em la` mu`a thu Ha` No^.i

Nghe dda^u dda^y la' u+o+'t va` mi xanh

Nghe dda^u dda^y ho^`n Tru+ng Vu+o+ng so^ng Ha't ...


Co' cha('c mu`a thu la' ro+i vang tie^'ng go.i

Le^. mu+`ng ga(.p nhau xo^n xao tie^'ng du+o+ng ca^`m

Co' pha?i em la` mu`a thu Ha` No^.i

Nghi`n na(m sau ta ni'u bo'ng quay ve^`

O^i mu`a thu cu?a u+o+'c mo+ ...

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Trẻ

Copied