Age calculator logo Age calculator logo

Bài hát Có Phải Em...Mùa Thu Hà Nội

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện: TP

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Co' Pha?i Em Mu`a Thu Ha` No^.i
(Nha.c: Tra^`n Quang Lo^.c, Lo+`i: To^ Nhu+ Cha^u)


| 4/4 | Ballad [6/8 Rock]

Tha'ng ta'm mu`a thu la' kho+?i va`ng chu+a nhi?

Tu+` ddo^. ngu+o+`i ddi thu+o+ng nho+' a^m tha^`m

Co' pha?i em la` mua Thu Ha` No^.i

Tuo^?i phong su+o+ng ta cu~ng ga('ng ddi ti`m

Co' pha?i em mu`a thu xu+a ...


Co' bo'ng mu`a thu thu+'c ta lo`ng sang mu`a

Mo^.t nga`y ve^` xuo^i cha^n ghe' Tha(ng Long buo^`n

Co' pha?i em la` mu`a thu Ha` No^.i

Nga`y sang thu anh lo't la' em na(`m

be^n tro+`i xa su+o+ng to'c bay ...Tho^i thi` co' em ddo+`i ta hy vo.ng

Tho^i thi` co' em su+o+ng kho'i mo^i me^`m

Co' pha?i em la` mu`a thu Ha` No^.i

Nghe dda^u dda^y la' u+o+'t va` mi xanh

Nghe dda^u dda^y ho^`n Tru+ng Vu+o+ng so^ng Ha't ...


Co' cha('c mu`a thu la' ro+i vang tie^'ng go.i

Le^. mu+`ng ga(.p nhau xo^n xao tie^'ng du+o+ng ca^`m

Co' pha?i em la` mu`a thu Ha` No^.i

Nghi`n na(m sau ta ni'u bo'ng quay ve^`

O^i mu`a thu cu?a u+o+'c mo+ ...

Lời bài hát cùng thể loại Nhạc Trẻ

Copied

Trang web này sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn cũng như phân tích và số liệu về khách truy cập của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách.