Lời bài hát The Era - Châu Kiệt Luân (Jay Chou) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: The Era

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

周杰伦 Jay Chou – 跨时代 KUA SHI DAI (PINYIN)
Posted on July 13, 2010 by B3NB3N
周杰伦 Jay Chou – 跨时代 KUA SHI DAI (PINYIN)

钟 逆 时 针 而 绕 恶 物 狰 狞 的 倾 巢
zhōng nì shí zhēn ér rào è wù zhēng níng de qīng cháo
我 谦 卑 安 静 的 於 城 堡 下 的 晚 祷
wǒ qiān bēi ān jìng de yū chéng bǎo xià de wǎn dǎo
压 抑 远 古 流 窜 的 蛮 荒 暗 号
yā yì yuán gǔ liú cuàn de mán huāng àn hào
而 管 风 琴 键 高 傲 的 说 那 只 是 在 徒 劳
ér guǎn fēng qín jiàn gāo ào de shuō nà zhǐ shì zài tú láo

傲 傲 傲 傲 我 的 乐 器 在 环 绕
ào ào ào ào wǒ de yuè qì zài huán rào
时 代 无 法 淘 汰 我 霸 气
shí dài wú fǎ táo tài wǒ bà qì
你 无 法 预 言 因 为 我 越 隐 翅 越 艳
nǐ wú fǎ yù yán yīn wèi wǒ yuè yǐn chì yuè yàn
没 有 句 点 跨 时 代 蔓 延 翼 朝 天
méi yǒu jù diǎn kuà shí dài màn yán yì cháo tiān

月 下 浮 雕 魔 鬼 的 浅 笑
yuè xià fú diāo mó guǐ de qiǎn xiào
狼 迎 风 嚎 蝠 翔 似 黑 潮
láng yíng fēng háo fú xiáng sì hēi cháo
用 孤 独 去 调 尊 严 的 色 调
yòng gū dú qù diào zūn yán de sè diào

我 跨 越 过 时 代 如 兽 般 的 姿 态
wǒ kuà yuè guò shí dài rú shòu bān de zī tài
琴 声 唤 起 沉 睡 的 血 脉
qín shēng huàn qǐ chén shuì de xuè mài
不 需 要 被 崇 拜 如 兽 般 的 悲 哀
bù xū yào bèi chóng bài rú shòu bān de bēi āi
只 为 永 恒 的 乐 曲 而 存 在 醒 过 来
zhǐ wéi yǒng héng de yuè qǔ ér cún zài xǐng guò lái

我 不 需 要 被 崇 拜 我 不 需 要 被 崇 拜
wǒ bù xū yào bèi chóng bài wǒ bù xū yào bèi chóng bài

Copied