Lời bài hát 黄昏 (Tối Tăm) - Diêu Tư Đình (Yao Si Ting) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: 黄昏 (Tối Tăm)

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: 黄昏 (Tối Tăm) - Yao Si Ting (Diêu Tư Đình)

过完整个夏天
Guò wánzhěng gè xiàtiān
忧伤并没有好一些
Yōu shāng bìng méiyǒu hǎo yīxiē

开车行驶在公路无际无边
Kāichē xíngshǐ zài gōnglù wú jì wú biān
有离开自己的感觉
Yǒu líkāi zìjǐ de gǎnjué

唱不完一首歌
Chàng bù wán yī shǒu gē
疲倦还剩下黑眼圈
Píjuàn hái shèngxià hēi yǎn quān

感情的世界伤害在所难免
Gǎnqíng de shìjiè shānghài zài suǒ nánmiǎn
黄昏再美终要黑夜
Huánghūn zài měi zhōng yào hēiyè

依然记得从你口中说出再见坚决如铁
Yīrán jìde cóng nǐ kǒu zhōng shuōchū zàijiàn jiānjué rú tiě
昏暗中有种烈日灼身的错觉
Hūnàn zhōng yǒu zhòng liè rì zhuó shēn de cuò jué

黄昏的地平线
Huánghūn de dìpíngxiàn
划出一句离别
Huá chū yī jù líbié

爱情进入永夜
Àiqíng jìnrù yǒng yè
依然记得从你眼中滑落的泪伤心欲绝
Yīrán jìde cóng nǐ yǎn zhōng huáluò de leì shāngxīn yù jué

混乱中有种热泪烧伤的错觉
Hùnluàn zhōng yǒu zhòng rè leì shāo shāng de cuò jué
黄昏的地平线
Huánghūn de dìpíngxiàn

割断幸福喜悦
Gēduàn xìngfú xǐyuè
相爱已经幻灭
Xiāng ài yǐjīng huàn miè

Copied