Lời bài hát Tà Pao - Lời Ru Trước Ngàn Năm Mới - Ngô Nhật Huy - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Tà Pao - Lời Ru Trước Ngàn Năm Mới

Thể loại: Trữ Tình

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

ĐK: Tà Pao núi rừng âm u trời mùa thu nghe tiếng Mẹ ru ( a) (ơi) (a) (ời). À ơi ngọt ngào lời ru, lời Mẹ ru khi sắp tàn thu a ời à ơi!!!
1. À ơi tiếng Mẹ à ơi. Lời ru trước ngàn năm mới. Mẹ xin thế trần muôn nơi thành tâm tin thờ Chúa Trời. Đoàn con thế nhân mọi nơi, đợi mong đến ngàn năm mới. Nguồn vui thái hòa nơi nơi. Nguyện xin Mẹ hiền không ngơi.
2. Tình yêu! lớn hơn biển khơi. Dịu êm! Tiếng Mẹ à ơi. Mẹ lau những giọt lệ rơi, lời ru a ơi ời. Giờ đây xót thương đoàn con, dịu êm tiếng Mẹ à ơi. Mẹ lau những giọt lệ rơi lời a à a ời. Giờ đây xót thương đoàn con dịu êm tiếng Mẹ ru con. À ơi tiếng Mẹ trên non. Mà nghe êm đềm trong con.
3. Về đây! Ngắm Mẹ hiển linh. Về đây! Ngắm Mẹ hiển vinh. Về đây! Ngắm Mẹ đẹp xinh. Đoàn con chung một tâm tình. Về đây với Mẹ hiển linh. Về đây với lòng tôn kính. Về đây với nhiều hy sinh. Đoàn con dâng ngàn hương kinh.
4. Nguyện dâng Đức Mẹ hiển linh. Bằng muôn chuỗi ngọc vàng kinh. Ở bên Đức Mẹ đồng trinh. Chợt nghe tâm hồn an bình. Thành tâm mến Mẹ hiển linh. Bằng muôn chuỗi ngọc vàng kinh. Ở bên Đức Mẹ đồng trinh. Đoàn con không còn điêu linh.
5. Từ lâu đứng trên triền non. Mẹ luôn đón chờ đoàn con. Nào ai biết ở trên non. Từ lâu mắt Mẹ mỏi mòn. Từ lâu đứng trên triền non. Mẹ luôn đón chờ đoàn con. Về đây viếng Mẹ trên non. Mẹ sẽ ru tình thương con.
6. Vì sao suối Lệ cạn khô? Vì đâu? Mắt Mẹ cạn khô. Phải chăng thế trần hư vô. Tội nhơ! Đem nhau xuống mồ. Ngày nay tiếng bao hài nhi. Ngày đêm chúng đời công lý. Phải chăng giết ại thai nhi. Vì thế! Nên Mẹ lâm ly.
7. Tạ ơn Đức Mẹ Tà Pao. Vì muôn phước lộc trời cao. Ở bên Đức Mẹ Tà Pao. Hồn say ương trờ ngọt ngào.Về thăm núi rừng Tà Pao. Hồn nghe tiếng Mẹ trên cao. Ở bên Đức Mẹ Tà Pao. Hồn con không còn lao đao.
KẾT: Lời ru êm ái biết bao. Hồn con chắp cánh bay cao. Tạ ơn Thiên Mẫu Tà Pao. Hồn con nay hết nghiêng chao.

Copied