Lời bài hát Dù Chỉ Là Giấc Mơ - Hoàng Tuno - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Dù Chỉ Là Giấc Mơ

Thể loại: Tui Hát

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Dù anh bjết rỒy thỜj gian cũg lâu khÔ dzÒng nưỚz mắt,
aj cũg cần wên để sỐg týp cuỘz đỜj mình, nếm đâu mà pưỚz đjk tỳm hạnh phÚz như hÔm nÀo, dzẫu chỷ cÒan lạj trOng jấc mƠ, nhỮng jẤc mƠ puỒn....
{L1}
cuỘz đỜj anh chỷ cÓak nhữg jấc mƠ puỒn đêm vắng em rỒy, nỔy đâu nhỮng đêm dzàj, chẵng cÒan aj chOak anh vuj jỐng hÔm nào đÔy lÚz mún cừj mà lÒng anh nát tan, nào anh cÓak pék nhỮng lỔy lầm trOng wá đả không còan đc em tha thứ, anh ghét chính mình khj xưa đả không yêu em yêu hết lÒng để rỒy khj đã mất em anh mÓy pék ngưỜj Oy anh chỷ yêu em.......
giỜ anh pék phảj làm shao để cÓak em 1 lần nửa....theo tình, tình chạy trỒn tình thỳ tình theo thế gian nào phãj đâu mình anh mắc shaj lầm, anh phảj làm ỳ em nÓy đjk.....dù anh pék rỒy thỜj jan cũg lâu khô dzÒng nưỚz mắt, aj cũg cần wên để sỐg týp cuỘz đỜj mình, nếm đâu mà pưỚz tỳm hạnh phÚz nhƯ hÔm nào......dzẩu chỷ cÒan là trOng jấc mƠ...nhỮng jấc mƠ puỒn.........!!!!!
{L2}
cuỘz đỜj anh chỷ cÓak nhữg jấc mƠ puỒn đêm vắng em rỒy, nỔy đâu nhỮng đêm dzàj, chẵng cÒan aj chOak anh vuj jỐng hÔm nào đÔy lÚz mún cừj mà lÒng anh nát tan, nào anh cÓak pék nhỮng lỔy lầm trOng wá đả không còan đc em tha thứ, anh ghét chính mình khj xưa đả không yêu em yêu hết lÒng để rỒy khj đã mất em anh mÓy pék ngưỜj Oy anh chỷ yêu em.......
giỜ anh pék phảj làm shao để cÓak em 1 lần nửa....theo tình, tình chạy trỒn tình thỳ tình theo thế gian nào phãj đâu mình anh mắc shaj lầm, anh phảj làm ỳ em nÓy đjk.....dù anh pék rỒy thỜj jan cũg lâu khô dzÒng nưỚz mắt, aj cũg cần wên để sỐg týp cuỘz đỜj mình, nếm đâu mà pưỚz tỳm hạnh phÚz nhƯ hÔm nào......dzẩu chỷ cÒan là trOng jấc mƠ...nhỮng jấc mƠ puỒn.........!!!!!
[giỜ anh pék phảj làm shao để cÓak em 1 lần nửa....theo tình, tình chạy trỒn tình thỳ tình theo thế gian nào phãj đâu mình anh mắc shaj lầm, anh phảj làm ỳ em nÓy đjk.....dù anh pék rỒy thỜj jan cũg lâu khô dzÒng nưỚz mắt, aj cũg cần wên để sỐg týp cuỘz đỜj mình, nếm đâu mà pưỚz tỳm hạnh phÚz nhƯ hÔm nào......dzẩu chỷ cÒan là trOng jấc mƠ...nhỮng jấc mƠ puỒn........]
dzẩu chỷ cÒan là trOng jấc mƠ...nhỮng jấc mƠ puỒn.......!

Copied