Lời bài hát Fairy Tale - Quang Lương (Michael Wong) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Fairy Tale

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

童话-----光良

忘了有多久 再没听到你
对我说你 最爱的故事
我想了很久 我开始慌了
是不是我又做错了什么

你哭着对我说
童话里都是骗人的
我不可能 是你的王子
也许你不会懂
从你说爱我以后
我的天空 星星都亮了

我愿(要)(会)变成
童话里 你爱的那个天使
张开双手变成翅膀守护你
你要相信 相信我们会像童话故事里
幸福和快乐是结局
一起写 我们的结局

lam wen nha ,lin lac voi mi wa yahoo
khong_baogio_wenanh@yahoo.com
chuc *** ban nghe nhac vui ve ^^'

Copied