Lời bài hát Con Sẽ Không Sợ - I Will Not Be Afraid - Tuyết Mai - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Con Sẽ Không Sợ - I Will Not Be Afraid

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Con không sợ lo bất an
Con không buồn lo nguy nan
Dù cho khiếp kinh vây quanh
Hoặc chông gai luôn phủ vây
Chúa mãi mãi hằng bên con hoài
Con sẽ nương dựa nơi Cứu Chúa
Mọi điều Cha vẫn luôn luôn ban phước trong đời
Con đây sẽ không sợ chi
(2x)

Ngài luôn luôn thành tín
Chúa hằng cứu giúp con
Con xin ghi nhớ Chúa luôn trong đời
Giữa thế gian Cha là nơi ẩn náu
Đời con vững tin
Dưới cánh thiêng con được che chở vững an

I will not be afraid
I will not be afraid
Of the terror by night nor the arrow by day
For the Lord is on my side
And I will cling to Him always
Because of what the Lord will do for me
I will not be afraid

I will say of the Lord, “He is my refuge,
My fortress, the Lord is my shield”
And I will offer up praise all of my days
For I know He will deliver me

Con không sợ lo bất an
Con không buồn lo nguy nan
Dù cho khiếp kinh vây quanh
Hoặc chông gai luôn phủ vây
Chúa mãi mãi hằng bên con hoài
Con sẽ nương dựa nơi Cứu Chúa
Mọi điều Cha vẫn luôn luôn ban phước trong đời
Con đây sẽ không sợ chi

Copied