Lời bài hát Định Mệnh - Lê Tấn Quốc - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Định Mệnh

Thể loại: Không Lời

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Định Mệnh - Lê Tấn Quốc

Thôi nhé anh đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa

Ôm ấp chi một định mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm ngùi
Tình yêu ấy mất còn đâu
Định Mệnh lyrics on

Em đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui
Ngăn cách với chia phôi
Phải chăng em ơi
Tình lỡ ước mong
Trách chi người sang sông

Thôi nhé anh đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc vẫn là biệt ly !
Đời cớ sao lại lắm u sầu
Em khóc mối duyên ban đầu
Từ đây chết trong lòng nhau

Copied