Lời bài hát The wings of love - Hàn Canh (Han Geng) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: The wings of love

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

在陌生的国度
迈着坚强的脚步
你们知道我的付出
相信幸福在不远处
在异乡的国土
跌倒了别认输
我的梦想有你们守护
感谢的心 永远会为你们祝福

你们的爱是我的翅膀
给我穿越风雨的力量
感动微笑是我们的信仰
快乐忧伤有你们和我分享
你们的爱是我的翅膀
给我穿越风雨的力量
找到幸福是我们的愿望
一起打造 属于你和我的天堂

在异乡的国土 跌倒了别认输。
我的梦想有你们守护 感谢的心
永远会为你们祝福

你们的爱是我的翅膀
给我穿越风雨的力量
感动微笑是我们的信仰
快乐忧伤有你们和我分享
你们的爱是我的翅膀
给我穿越风雨的力量
找到幸福是我们的愿望
一起打造 属于你和我的天堂

前面的路还很长
带着你的梦想
朝着成功的方向
鼓起勇气向前闯

Copied