Lời bài hát Thiếu Nữ Thiên Trúc - Hồ Ngọc Thủy - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Thiếu Nữ Thiên Trúc

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

(o..ố.. ô.. ồ.. ô.........sha li wa) 2
shì shuí.... sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān
shì nàra.. yuan yuán de míng yuè míng yuè
shì nà chán chán de shān juán
shì nà chán chán de shān juán
shì nà chán chán de shān ...juán shān juán...
wǒ xiàng nà dài zhae.. lù zhū de huā bàn huā.... bàn
tián tián dì bǎ ..nǐ bǎ ..nǐ yī liàn.. yī.... liàn
ha....shã õ shã õ sha li wa
ha....shã õ shã õ sha li wa

(o..ố.. ô.. ồ.. ô.........sha li wa) 2
shì shuí.... sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān
shì nà...jũi ján de xĩng guãng xĩng guãng
shì nà míng mèi de lán tiãn
shì nà míng mèi de lán tiãn
shì nà míng mèi de lán tiãn....lán tiãn
wǒ yuàn yòng nà... chõng mãn
zhe chún qíng de xĩn ...yuàn
shẽn shẽn de bă nĩ
bă nĩ ài lián ài... lián
ha....shã õ shã õ sha li wa
ha....shã õ shã õ sha li wa

Copied