Lời bài hát Toàn Năng Thay Chúa - Kinh Kha - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Toàn Năng Thay Chúa

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

TOÀN NĂNG THAY CHÚA
Toàn năng thay Chúa Giê-xu năng quyền luôn nâng đỡ dẫn dắt giúp sức tôi ngày đêm. Toàn năng theo Chuía vinh quang đạng ngời mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt ngày đêm. Giê-xu năng quyền trên hết năng quyền đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con Giê-xu năng quyền Chúa Vua năng quyền dìu con đi trong ý Cha luôn ngày đêm.

Copied